|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:

En slange er et hult bøjeligt rør til at føre væsker eller gasser igennem.

Specifikke anvendelser omfatter:

* En haveslange anvendes typisk til at vande planter i en have eller græsplæne - eller til at føre vand til en sprinkler af samme grund.

* En vandslange anvendes af brandmænd til at føre vandet frem til en brand.

* Luftslanger anvendes ved dykning til at føre luft fra overfladen eller tryklufttanke.
Mest solgte netop nu:


Snog
Foto: Marek Szczepanek

Snogen (Natrix natrix) er en af Danmarks få slanger. Den kan kendes på de karakteristiske gule pletter i nakken.

Snogen lever overvejende i moseområder, eller i nærheden af gårde, i møddinger, hvor den lægger sine æg. Snogen lægger mellem 20 og 30 æg i juni/juli måned.

Den største snog, der er fanget i Danmark, målte 132 centimeter, men gennemsnitsstørrelsen er cirka 100 centimeter for en hunsnog, som er større og kraftigere end hannen.

Udbredelse:
Snogen findes stort set i hele Danmark. Gennem de sidste år er den gået meget tilbage. Det skyldes bla., at der er blevet meget færre frøer og tudser, som er dens vigtigste bytte. Snogen findes især langs åer, søer og moser, men kan også findes på heder, i rydninger i skoven og i markskel og stendiger. Den kræver et afvekslende terræn.

Udseende:
I Danmark er de fleste snoge som regel helt sorte med lidt lysere underside. De to gule nakkepletter er det vigtigste kendetegn.De nyklækkede unger ligner de voksne, men nogle unger kan have tendens til zigzagstribe ned af ryggens forreste del og derved minder de om hugorme.

Parring:
Hannerne kommer frem i slutning af marts efter vinterens dvale og går igang med at solbade i nærheden af vinterdvalestedet. De er klar til at parre sig i slutningen af april, når de har skiftet ham. På dette tidspunkt kommer hunnerne frem, og parringen foregår især i begyndelsen af maj.Midt på sommeren lægger hunnerne æg. Æggene skal ligge et sted, der både er fugtigt og varmt. I et landskab som vores bruger de møddinger, kompostbunker og bunker med haveaffald. Æglægningen kan f.eks. ske i en kompostbunke, mindst 15 cm inde i bunken. Snogens kuld er i gennemsnit på 13 æg.Æggene klækkes i midten eller slutningen af september. Ungerne kan tage føde til sig med det samme, men er vejret køligt, går de i dvale uden at have ædt først.Snogeungerne lever meget skjult og vokser 10-15 cm pr. år. Hannerne er kønsmodne efter deres 3. vinter, hunnerne efter deres 4. vinter. Nogle snoge kan nå en alder på op til 23 år.

I august-september vender dyrene tilbage til vinterkvarteret. Er det varmt nok, kan dyrene parre sig her endnu en gang. De går i dvale sidst i september eller begyndelsen af oktober.

Til overvintring kræver de et sted, der ikke er for fugtigt f.eks. en sydvendt skrænt i kanten af et moseområde. Men de kan også overvintre mellem sten i ruiner, stensætninger ved gamle broer, forladte rævegrave eller hulrum under træer.

Føde:
Snogeunger tager regnorme, snegle uden hus, insekter, fiskeyngel og haletudser. Større snoge jager især frøer og tudser. Snogen svømmer elegant i vandet på jagt efter frøer, men ses også jage langs søbredden. Når den er tæt på byttet, bruger den sin lugtesans til at opspore det.

Fjender:
Snogen har mange fjender. Store fisk som f.eks. ørreder kan tage unge snoge. Andre fjender er hejrer, rovfugle, især musvåger og kragefugle, men også mange pindsvin, muldvarper og rotter gør indhug i bestanden af snoge.
Beskyttelse:

Snogen er fredet i Danmark. Den må ikke samles ind eller slås ihjel.


.... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Klapperslange Gode råd om cykellapning Værktøj Tigerpythonen PVC slanger Lovgivning Haveslanger Mamba Slanger Cykelslanger Snog Stålorm Hugorm Glatsnog Byggemarked Kobraslange
 
 
 Du er her: Slanger - Værktøj Slanger - - Hvad er Slanger en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.